ЛЕТО — 2020

Федеральные НПА о летнем отдыхе на: http://monrt.ru/index.php/ru/letnij-otdykh/52-letnij-otdykh/npa-detskij-otdykh/1506-federalnye

Региональные НПА о летнем отдыхе на: http://monrt.ru/index.php/ru/letnij-otdykh/52-letnij-otdykh/npa-detskij-otdykh/1507-regionalnye

Методические рекомендации о летнем отдыхе http://monrt.ru/index.php/ru/letnij-otdykh/50-letnij-otdykh/4208-metodicheskie-rekomendatsii

Информация о летнем отдыхе http://monrt.ru/index.php/ru/letnij-otdykh/50-letnij-otdykh/1463-informatsiya-o-lageryakh

Информация по организации занятости и отдыха детей в летнее время 2020 года http://monrt.ru/index.php/ru/letnij-otdykh/50-letnij-otdykh/4239-informatsiya-po-organizatsii-dosuga-i-zanyatosti-detej-v-letnij-period-2020-goda