Родная литература

№ урока Тема урока ссылка Задания из учебника Обратная связь Срок выполнения Итог
57 «Олчалыг хүн», «Улар чалгыны» mergenbi@mail.ru Шупту эгелерни номчуур tyva_scool_75@.mail.ru 14.05.2020  
58 М.Ховалыг «Ыдыктаан тук» mergenbi@mail.ru Номчуур. арын 272-281 tyva_scool_75@.mail.ru 17.05.2020  
59 Мѳңгүн-Тайга дугайында чугаа mergenbi@mail.ru Номчуур Арын 282-289 tyva_scool_75@.mail.ru 21.05.2020  
60 Барымдаалыг чогаалдар дугайында билиг mergenbi@mail.ru Конспект. tyva_scool_75@.mail.ru 24.05.2020  
61 З.Намзырай «Эглип келир куштарым» mergenbi@mail.ru Доктаадыр. tyva_scool_75@.mail.ru 28.05.2020